ประเภทของรายวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส. 
 เทคนิคการอินเตอร์เฟส (3128 2002)บทคัดย่อ
 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์(3128 0007)บทคัดย่อ
 3128-2102 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้บทคัดย่อ
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (3128-2107)บทคัดย่อ
 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3128-2001)บทคัดย่อ
 พัฒนางานด้วยระบบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต(3000-0101)บทคัดย่อ
 ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทลเลอร์ (3128-0001)(3128 0005)บทคัดย่อ
 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (3128-2004)บทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3128 2005)บทคัดย่อ
 โครงสร้างข้อมูล (3128-2004)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์(3128-2007) (3128-2101)บทคัดย่อ
 ประเมินผลฝึกงาน บริการคอมพิวเตอร์(3128-2106)บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (3001 2001)บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคบทคัดย่อ
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช. 
 ไมโครคอนโทลเลอร์บทคัดย่อ
 พื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ (2108-2003)บทคัดย่อ
 ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (2128-2001)บทคัดย่อ
 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ(2104-2516)บทคัดย่อ
 โปรแกรมยูติลิตี้ (2128-2007)บทคัดย่อ
สมาคมครูคอมพิวเตอร์ 
 โฮมรูม ปีการศึกษา 2554บทคัดย่อ
 แหล่งเผยแพร่ ข้อมูลสำหรับครูบทคัดย่อ
ติวเด็กอนุบาล 
 ส.ขยะทองบทคัดย่อ
 อังกฤษ ระดับง่ายบทคัดย่อ
electronics 
 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด ปีการศึกษา 2554บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (3128-1001)บทคัดย่อ
ติว V-NET 
 ISO_บทคัดย่อ