ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทลเลอร์ (30128 0005)
(ECT0005)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์สัญญาณ และขบวนการทำงานต่าง ๆของไมโครโปรเซสเซอร์การติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำขบวนการดีเอ็มเอและการอินเตอร์รัพต์หลักการรับและการส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกการติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกการเขียนโปรแกรมภาษาและการประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ