การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์(3128-2007) (3128-2101)
(ECT2101)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์สัญญาณ และขบวนการทำงานต่าง ๆของไมโครโปรเซสเซอร์การติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำขบวนการดีเอ็มเอและการอินเตอร์รัพต์หลักการรับและการส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกการติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกการเขียนโปรแกรมภาษาและการประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ