ไมโครคอนโทรลเลอร์ (3128-2107)
(ECT2107)

****ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ สัญญาณและ ขบวนการทำงาน การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียน โปรแกรม การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์