การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ (30128-2002)
(ไมโครคอนโทลเลอร์ (ปวส))

****ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ สัญญาณและ ขบวนการทำงาน การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียน โปรแกรม การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์