พื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ (2108-2003)
(EEC2128-2003)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟสกับบอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส การควบคุมไฟวิ่ง อักษรวิ่ง สเตปปิงมอเตอร์ การแสดงผลโดยใช้พีซี หรือไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว