การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และ IOT (30128-2102)
(คอมพิวเตอร์สมองกลแบบฝัง )


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมองกลฝังตัว ออกแบบแบบสร้างวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้สามารถทำงานตามต้องการหรือหรือการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม